projects
It is as a fetish, a compulsion and a fascination for markers. The fluorescent neon color. These markers are fabricated to mark written words. The dadaists and surrealists were crossing borders by trying to escape the language. Reaching for the subconscious beyond language. The modernists were searching for the essence. Perhaps the work Schneider is a modernist painting? Or, is it a slick conceptual work in how it’s marking words and language while creating narration? Is it about a linguistic fascination?

<< schneider

Schneider
Language Swedish:

En fetisch, en tvångstanke och en fascination för pennor med neonfärg. Varför har jag svårt för
att beskriva, men känner det ändå. Dessa pennor som är fabricerade för att märka (stryka
under) skrivna ord. Dadaisterna och surrealisterna ville placera sig som gränsöverskridande
genom att försöka undkomma det språkliga. Arbeta med det undermedvetna bortom språket.
Modernisterna ville i sin tur renodla konstformer. Måleri skulle enbart vara yta och färg. Ju
mindre illusion och narration måleriet innehöll desto närmare ansåg de sig vara dess essens.
Kanske är verket "Schneider" en modernistisk målning? Eller så är det slikt konceptuellt i hur
det stryker under språk medan det skapar narration? En språkmaterialistisk fascination?

<< schneider