Kristoffer Svenberg lives and works in Stockholm; he holds a MA in Fine Art (Art in the Public Realm)
from Konstfack, Stockholm (2011), and a BFA from Gothenburg University in Photography (2007).
Photography, representation and inquiries into ongoing mediation in connection to socio-political
subjects are present in Svenberg's practice. In the work Secular Surface (Surfing the Nations), he
addresses the problematics of cultural imperialism by joining American and Swedish Christian
missionaries in Sri Lanka. Surfing the Nations is a group of missionary surfers who use this sport
as a tool and a way to reach the unreached in "far away" countries. "To surf, maintain and conserve
already-existing structures. History. Are surfers the New Colonialists?"

Svenberg is co-founder and active in The New Beauty Council project together with Thérèse
Kristiansson, Annika Enqvist and Anna Kharkina.
The New Beauty Council is a collaborative initiative
using conversations, re-readings, art projects and curatorial methods to analyze public space -
investigating how it can be understood and used. Among other exhibitions and grants The New
Beauty Council was awarded the SA-prize 2009 for “its valuable contribution to the public discussion
on architecture” by the Swedish Association of Architects (Stockholm). Currently, Svenberg leads the
project Mallrats with Index, Moderna Museet and Stockholm's teenagers. Mallrats will investigate
semi-public and private spaces in the city and address them as urban spaces via workshops and
performance-based activities which critically identify and experiment with semi-public status.

http://www.a-frame-k.blogspot.com/


"Frågeställningar rörandes perception och representation är på flera sätt närvarande i Kristoffers
konstnärsskap. Poetiska reflektioner varvas med politiska ställningstaganden om hur vi förhåller oss
till medieringen av det offentliga/personliga rummet. Återkommande är ett användande av uttryck och
beteckningar kring "yta". Så som bilden eller språkets ytlighet. Men vad är då denna yta för
någonting?
I projekt om turism blir delar ur den samtida vågsurfingkulturen till metaforer för hur turister rör sig och
utövar makt. Estetiserade uttalanden om något starkt politiskt laddat inom populärkulturen. Och inte
minst går verket "Ryggsäcken" att se som ett inlägg i en diskussion rörandes estetisering av politik."

about    projects    cv/exhibitions    project-texts    essays    contact
Kristoffer Svenberg
project-titles    links